,

גביע 500 מ"ל למרק עם זיהוי פתיחה

גביע 500 מ"ל למרק עם זיהוי פתיחה
מגיע בגדלים:
250 מ"ל – 300 יחידות בקרטון
500 מ"ל – 300 יחידות בקרטון
750 מ"ל – 225 יחידות בקרטון
1000 מ"ל – 225 יחידות בקרטון

חיוג מהירWhatsapp